تصویر ثابت

مناجات نامه - قسمتی از دعاى عرفه امام حسین علیه‏السلام - مرجـع مطالـب فرهنـگی مذهبـی مرجـع مطالـب فرهنـگی مذهبـی